Paula Bruna

Aixecament

Arts Visuals | Pl. Mossèn Fortià Solà | Instal·lació
Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de maig | 20 h
Divendres 28 de maig a les 19.30 h: Inauguració amb la participació de les alumnes de
l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló el divendres

No requereix entrada

El gest d’alçar un tros plantat ens confronta amb un conjunt de vida que ja no està als nostres peus, en posició de sotmetiment, sinó que ens mira als ulls i continua per sobre nostre. Un gest polític que al·ludeix al caràcter fonamental de les plantes en la nostra existència.

El gest d’alçar un tros plantat suposa un canvi en el punt de vista que és doble. Per una banda, situa les plantes al nostre nivell, confrontant-nos cara a cara amb aquests éssers vius i l’ecosistema proper que generen; un conjunt de vida que ja no està als nostres peus, en posició de sotmetiment, sinó que ens mira als ulls, o que fins i tot es troba per sobre nostre. Per una altra banda, l’aixecament exposa la part oculta de les plantes (les arrels) i ens permet situar-nos en aquest altre costat de difícil accés.

Es tracta d’un gest no exempt de connotacions polítiques. L’aixecament de la vida no humana es pot interpretar com un acte que reivindica l’atenció a les altres formes de vida. Des d’un altre punt de vista, l’aixecament vegetal per sobre nostre bé podria al·ludir al caràcter fonamental de les plantes (ja que d’elles depenem absolutament) i a la contingència humana vaticinada durant el confinament quan les nostres vides van quedar aturades mentre que les plantes s’expandien com mai.

La peça aixecada es complementa amb els registres i relats elaborats per la comunitat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló en el procés de seguiment i cura del tros plantat durant el seu creixement. Es tracta d’un conjunt històries que, entre l’evidència i l’especulació, relaten el que ha succeït durant la convivència entre humans i no humans. 

Amb el suport de: Naturalea i Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya) i l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló. 

Web 

Fotografia de Paula Bruna