XRX

LÍMBICo’clock
Dansa | 20 min
Dissabte |19.40 h i 00.20 h
Plaça de la Vila

Més informació

El sistema límbic és la part del cervell que controla les emocions: memòria, aprenentatge i respostes emocionals. El temps és un concepte físic que tots experimentem quotidianament, però que resulta difícil de definir. Es pot partir de la noció que els esdeveniments físics tenen lloc un darrere l’altre, i que el temps és l’escala en què aquests esdeveniments tenen lloc. Hi ha una antiga llegenda japonesa sobre el fil vermell del destí. Diu que els Deus varen lligar un extrem del fil a un dels nostres turmells i l’han unit a les persones amb qui estem destinats a topar. Pot ser que aquest fil s’allargui, o s’enredi, però mai es trencarà. El temps i les emocions, dos àmbits naturals, quotidians i fràgils, són els responsables d’aquest espectacle, de la nostra vida; potser dos dels encarregats de moure aquest fil vermell, de crear aquests impulsos que porten a aquestes connexions.