Rafel G. Bianchi

Tres: un anglès, un francès i un català
Arts Visuals | 20 min.
Dissabte | 19.15h
Jardins Vicenç Pujol (Baix)

Més informació

Tres: un anglès, un francès i un català parteix de l’estructura base d’un gronxador convencional d’ús individual, encara que, en aquest cas, sembla triplicat. Comparteixen un dels eixos, per tant, l’espai de cada un dels gronxadors condiciona el funcionament de la resta. En un principi no hi ha cap problema quan el gronxador és ocupat per un únic usuari, però la cosa es complica quan els gronxadors són utilitzats segons la funcionalitat i el sentit amb què han estat ideats, és a dir, de manera col·lectiva. El joc, a priori, sembla senzill. No requereix res més que el balanceig repetit. Tots els jugadors busquen doncs objectius similars, encara que cada un d’ells té les seves pròpies ambicions. És lògic que sorgeixi el conflicte. Això és precisament el que es proposa Rafel G. Bianchi. Com eludeix en el títol de l’obra, els protagonistes participen d’una acció comuna però amb resultats diferents. Fragment del text de Bea Espejo.