Octavi Serra


Arts Visuals |
A partir de divendres a les 18.00 h
FULL DE RECLAMACIONS – Carrer Sant Feliu i Plaça de la Vila
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ – Jardins Vicenç Pujol (dalt)
SENYAL – Diversos espais centre

Més informació

Entenem que proclamar la llibertat d’expressió és quelcom innegable, cap polític ni cap entitat s’hi expressarà mai en contra. No obstant això, alhora d’aplicar-la, s’utilitza la censura encoberta d’una manera subtil. Burocràcia, eufemismes i mitjans de comunicació que mai representen una realitat, sinó una interpretació subjectiva. La informació que tenim per generar opinió ve tergiversada i, per tant, en certa manera, censurada. Les peces que presento parlen sobre la impossibilitat de la llibertat d’expressió sincera i els mecanismes burocràtics i absurds que fan, de la llibertat d’expressió una idea que poques vegades pot ser aplicada.