Mar Serinyà, Marta Vergonyós i Rosa Pou

A TERRA

Teatre | Darrera zona esportiva | 40 min.
Dissabte 29 de maig | 19 h

Entrada gratuïta sense invitació prèvia (a partir del 3 de maig)

Estar amb, entre, sobre, dins, segons, des de, per a la terra.
Acció de performance duracional on les tres artistes, estant en relació amb la terra, desenvoluparan gestos, paraules i silencis per reconèixer a la terra la seva pròpia capacitat guaridora.

Mar Serinyà Gou > Web | Facebook | Instagram
Marta Vergonyós Cabra > Web | Facebook | Instagram
Rosa Pou > Facebook | Instagram