Jordi Arévalo & Roxanne Robinson

Black is the new Yellow
Arts Visuals |
Dissabte | A partir de les 12.00 h fins les 02.00 h
Jardins Vicenç Pujol

Més informació

Instal·lació que pretén posar en evidència allò tan absurd i ridícul com pot ser la prohibició d’un color.  Durant el Festus tindrem un punt d’acció on mirarem de “legalitzar” objectes “ofensius” pel sol fet d’ésser grocs. Porteu-nos objectes grocs que no feu servir!
Freedom is the right to tell people what they do not want to hear (la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quieren oir) George Orwell.