Jordi Duran i Roldós i Eva Marichalar-Freixa

WeFear (Episodi 3)
Teatre | 60 min
Disabte | ?0.00 h
Lloc

Més informació

We fear s’edifica sobre tres pilars: tres instal·lacions artístiques autònomes per les quals l’espectador es mou lliurement o és guiat per les accions plantejades que comparteixen un punt de partida. Són espais que tenen a veure amb la intimitat, la vulnerabilitat, la transformació, la bellesa i el fet d’estar junts i sols a la vegada.