Jordi Mas Balado i Paula Bruna

Llocs compartits

Arts Visuals i Dansa | Pl. Mossèn Fortià Solà | 30 min. 
Diumenge 30 de maig | 20.30 h
No requereix entrada

Intervenció de Jordi Mas Balado en l’última fase del procés de la instal·lació Aixecament proposada per l’artista Paula Bruna.

La proposta pretén un cohabitatge entre la naturalesa meteorològica d’un cos quan balla i el cultiu viu sobre el teixit col·locat a la intempèrie. L’acció plantejada és en la fase en què la tela surt al carrer coincidint amb la celebració del festival, després d’haver estat en cultiu algunes setmanes. La convivència d’aquests organismes esdevé un paisatge comú que anhela el gest ecològic capaç de descriure un lloc plural i de regeneració mútua.

Web Paula | Web Jordi Mas Balado