Hiat_ús grup

Margar

Taller | Aparcament de l’Agrària | 90 min.
Dissabte 29 de maig | 11 h

Taller gratuït amb aforament limitat. Reserva la teva entrada a partir del 3 de maig.

Jordi Mas Balado i Daniel Barbé Farré ens proposem una intervenció en un petit turó de margues, en la que combinaran una visita oniro-geològica amb relats que enllacen el saber científic i l’assaig literari, i una experiència de paisatge amb dinàmiques corporals i exercicis de percepció per interioritzar imatges relacionades amb la narrativa proposada.
El margar és una terra blavosa de llims consolidats on l’erosió és més ràpida que la formació del sòl i no dóna temps a que hi arreli res. Està formada de partícules que sedimenten al fons oceànic: un desert sense llum, de tant en tant, en aquesta planúria hi cau un objecte arribat atzarosament al mig del mar…

Lloc de l’activitat: petit turó de margues que hi ha davant de la rotonda sud-oest de Torelló (al costat del magatzem de la cooperativa agrícola).

Jordi Mas Balado

Investigador eco corporal i ballarí ambientalista. Es mou en el qüestionament de la meteorologia del cos des de la perspectiva d’integrar-ho en el context biofísic que l’envolta, posa en correlació la dansa i el paisatge amb l’objectiu principal de fer més plural el significat del sentit del lloc.
Ha desenvolupat els projectes de llarga durada “nou paisatge, o no paisatge” sota el prisma d’una geografia dansada, i el procés participatiu i de creació col·lectiu en territoris de perifèria amb els seus habitants “coreografia i paisatge”.

https://www.jordimasdansa.com/

 Daniel Barbé Farré

Geòleg i assagista. Cuida un obrador transversal de cultura entre l’èpica del paisatge i la lírica de l’activisme. Busca una escriptura situada a l’encreuament de l’Enciclopèdia de Novalis amb el Locus Solus de Raymond Roussel i el Lapidari de Plini.

http://llibretaria.morfia.net/

Inscriu el paisatge en un Art de Memòria en el qual, no només hi trobem llocs i objectes, sinó que també ens calen les transicions d’un cos entre els diferents llocs per formar les figures.

http://paisatge.morfia.net/