Atirofijo

A S’Ombra
Circ | 45 min
Divendres | 22.30 h
Plaça de la Vila

Més informació

Atirofijo Circ, format per Guillem Vizcaíno i Mari Paz Arango, neix al desembre del 2015 a Mallorca. Quan aquesta parella d’artistes treballa conjuntament per primera vegada descobreix una gran complicitat i una essència que els empeny a emprendre un viatge: la creació d’un espectacle. Els uneix la inquietud i la necessitat d’expressar a través del circ amb un llenguatge nou i propi, així com experimentar noves formes de posada en escena, tot cercant sempre propostes originals. Es proposen arribar al públic utilitzant la tècnica del circ, el teatre, la seva presència, les imatges, les metàfores i la música, suggerint així tota mena d’emocions. Cerquen el costat humà i simple de la vida sempre deixant espai per a la imaginació del públic. A S’ombra parla de les experiències dels dos personatges protagonistes. Aquests dos individus que viuen en un món fora del temps i en un viatge perpetu que els té condemnats a la vida errant. Es traslladen d’un lloc a l’altre carregant amb el seu univers. Habiten l’espai buit, aprofiten l’oportunitat de viure i jugar amb el que la vida els ofereix. Transiten en sentir i experimentar; l’estímul-resposta, instints i sentiments primaris i és en aquest escenari on es desvetllen els més emocionants, sorprenents, curiosos, extravagants i excèntrics fets i situacions. Sempre amb el llenguatge del circ com a protagonista.