Anna Irina Russell

The coconut effect
Arts Visuals | Instal·lació
Dissabte | De 19.00 h a 00.00 h
A les 18.30h demostració a càrrec del Tennis Taula Torelló
Jardins Vicenç Pujol (Dalt)

Més informació

The coconut effect es proposa com un canal de comunicació a través del joc, creant un espai de relació entre subjectes, so i acció. A través del joc de ping-pong, una sèrie de sons coexisteixen en el mateix entorn gràcies a l’acció dels participants, explorant la idea de versemblança, la falsedat i la superposició de diferents realitats, per tal de generar un nou espai fictici a través de l’escolta.

Anna Irina Russell parteix de les tècniques de Foley, que més enllà del seu pragmatisme, li interessen per la contribució que han generat en la construcció d’un imaginari comú a través de la creació d’un seguit de sons que s’associen a certs objectes i accions, encara que aquesta relació no sigui certa.

Prenent el so com a vehicle d’una narrativa i la seva capacitat per construir i desestabilitzar les estructures subjacents a “la realitat”, es proposa trencar d’una manera absurda amb l’expectativa que tenim sobre el so produït per un objecte o acció, des d’una dissociació entre el so i la font que el produeix.

*Tècnica que reprodueix els efectes de so quotidians que no han estat gravats en escena i que s’afegeixen a les pel·lícules, vídeos i altres suports en postproducció, per tal d’enriquir la qualitat d’àudio i aconseguir una major credibilitat. Ex: passos, cops, portes, vent, pluja, etc.